Cartref > Newyddion > Cynnwys

Beth Yw Generadur Nitrogen

Sep 06, 2018

Mae generadur nitrogen yn cyfeirio at ddyfais sy'n defnyddio aer fel deunydd crai i wahanu nitrogen a nitrogen oddi wrtho trwy ddulliau corfforol i gael nitrogen. Yn ôl gwahanol ddulliau dosbarthu, sef, dull gwahanu aer cryogenig, dull gwahanu aer rhidyll moleciwlaidd (PSA) a dull gwahanu aer pilen, gellir dosbarthu generaduron nitrogen a gymhwysir yn ddiwydiannol yn dri math.

Mae generadur nitrogen yn offer paratoi nitrogen sydd wedi'i ddylunio a'i gynhyrchu yn unol â thechnoleg arsugniad swing pwysau. Mae'r generadur nitrogen yn defnyddio rhidyll moleciwlaidd carbon wedi'i fewnforio o ansawdd uchel (CMS) fel adsorbent, ac mae'n defnyddio egwyddor arsugniad swing pwysau (PSA) ar dymheredd arferol i wahanu aer i gael nitrogen purdeb uchel. Fel arfer, mae'r ddau dwr arsugniad wedi'u cysylltu'n gyfochrog, ac mae'r falf niwmatig a fewnforir yn cael ei gweithredu'n awtomatig gan y PLC a fewnforir, a pherfformir yr arsugniad pwysau a'r adfywiad cywasgiad bob yn ail, a chwblheir y gwahaniad nitrogen ac ocsigen i gael y nitrogen purdeb uchel a ddymunir. .