Cartref > Newyddion > Cynnwys

Beth yw pwrpas Generadur Ocsigen

Sep 28, 2018

Mae'r peiriant gwahanu ocsigen yn cynnwys dau dwr arsugniad wedi'u llenwi â rhidyllau yn bennaf. O dan amodau tymheredd arferol, mae'r aer cywasgedig yn cael ei hidlo, ei dynnu gan ddŵr a'i sychu, ac yna'n mynd i mewn i'r twr arsugniad. Mae'r gogr moleciwlaidd yn rhidyllu'r nitrogen yn yr awyr yn y twr arsugniad. Mae'r ocsigen yn cael ei adsorbed, ac mae'r ocsigen yn cael ei gyfoethogi yn y cyfnod nwy, ac yn cael ei storio yn y tanc byffer ocsigen o'r allfa, ac mae'r gogr moleciwlaidd sydd wedi'i adsorbed yn y twr arall yn cael ei iselhau'n gyflym, ac mae'r cydrannau arsugn yn cael eu datrys, ac mae'r ddwy golofn yn cael eu cylchredeg bob yn ail. Gellir cael ocsigen rhad gyda phurdeb o ≥90%. Mae newid falfiau awtomatig y system gyfan yn cael ei reoli'n awtomatig gan gyfrifiadur.


Mae generaduron ocsigen PSA yn cael eu ffafrio gan ddefnyddwyr oherwydd eu manteision rhyfeddol. Fe'u defnyddir yn helaeth mewn hylosgi metelegol, cemegol, diogelu'r amgylchedd, deunyddiau adeiladu, diwydiant ysgafn, meddygol, dyframaeth, biotechnoleg, trin carthffosiaeth a meysydd eraill.